VISIÓ

El ASR (Àrea de Salut i Rendiment) es defineix com un equip de professionals del àmbit de la salut i el rendiment esportiu de caràcter multidisciplinari que acompanya en el procés de formació a les joves jugadores i jugadors del club Basket Almeda.
A més, el ASR pretén ser un referent en l’àmbit del rendiment esportiu del bàsquet català, sent un lloc en el qual es generi i comparteixi coneixement tècnic amb la resta d’agents implicats en la competició del bàsquet, així com amb altres disciplines esportives, a dintre i fora de la ciutat de Cornellà de Llobregat.

MISIÓ

L’Àrea de Salut i Rendiment del club Basket Almeda (ASR endavant) es crea amb dos objectius principals:

  • Crear un entorn saludable i segur en el qual les jugadores i jugadors de Basket Almeda puguin desenvolupar-se com a jugadores de bàsquet d’alt nivell. Això implica treballar per un adequat desenvolupament físic, emocional i mental, respectant cadascuna de les etapes de desenvolupament en relació a la edat biològica de les jugadores i jugadors.
  • Donar suport a les Direccions Tècniques i resta d’àrees del club, servint com a eina de consulta i recolzament en la planificació general i individual de la millora tècnica de les jugadores i jugadors del club.

VALORS

Els valors que defineixen l’ASR son el mateixos del Club Basket Almeda, a les quals hem de afegir que sempre es velarà per el interès en relació al estat de salut, des de un punt de vista integral i en coherència amb el treball de formació que des de el club es realitza, de la jugadora o jugador no només a curt termini, sempre es treballarà amb el medi i llarg termini.

ESTRUCTURA

L’ASR, amb el objectiu d’ordenar i coordinar millor el treball diari, establirà dues estructures internes, el Àrea Sanitaria i el Àrea Condicional. La primera serà composta por los professionals sanitaris, així com el perfil del readaptador de lesions, vinculo imprescindible entre aquesta primera àrea i el Àrea Condicional.

El Àrea Condicional serà la integrada per els i les preparadores físiques del club, tan de la secció femenina com la secció masculina. Este àrea es la responsable del desenvolupament de la línia metodològica de treball en relació a la millora del estat de forma de les jugadores i jugadors del club.

ÀREA SANITÀRIA

Aquest àrea, tindrà com responsables a les següents persones en cadascun dels càrrecs establerts per la mateixa: